CABINETE DE AVOCAT
NICULESCU-GORPIN
Home
Domenii de Activitate
ONORARII
ANGAJARI
CONTACT

    

      

 

 

     

  CONTRACTUL

  DE ASISTENTA JURIDICA

 

 

   Prevederile Contractului de Asistenta Juridica sunt continute in formularul Standard autorizat de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

 

   Drepturile si obligatiile clientului si ale avocatului sunt stabilite prin lege.

 

  Obiectul Contractului se stabileste de comun acord cu clientul, in functie de solicitarile acestuia si de actiunile in care vrea sa fie reprezentat de avocat.

 

  Contractul de Asistenta juridica se semneaza personal de catre client.

 

  La semnarea Contractului, clientul trebuie sa aiba asupra sa un document de identitate valabil (buletin, carte de identitate, pasaport, driving licence pentru cetatenii straini)

 

  Incheierea si semnarea Contractului de Asistenta Juridica se poate face si in modalitatea LA DISTANTA, prin:

    - posta

    - fax

    - e-mail

 

   Toate informaţiile necesare  şi modalitatea Óncheierii LA DISTANTA a Contractului de Asistenţă Juridică vor fi comunicate clientului atat telefonic, cat si prin e-mail sau fax. 

 

 

 

 

 

   

           CHELTUIELI

   Cheltuielile aferente activitatii prestate de avocat in beneficiul clientului  vor fi suportate de catre client separat de plata onorariului de avocat.

TIPURI DE CHELTUIELI* :

 - taxe judiciare de timbru

 - onorariu de expert, executor judecatoresc sau notar

 - cheltuieli de transport, cazare, masa, in cazul deplasarii in afara localitatii

 - multiplicare xerox, developare/realizare pe suport hartie a fotografiilor

 - corespondenta, simpla sau recomandata

 - traduceri acte, legalizari acte

 - comisioanele de transfer bancar la plata onorariului si a sumelor destinate cheltuielilor

 - taxe pentru eliberarea unor documente din Arhivele Statului, Arhivele Camerelor Notarilor Publici

 - diverse taxe: Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, impozite, taxe notariale etc.

    Pentru cheltuielile mentionate, se vor prezenta acte justificative.

    Sumele aferente cheltuielilor se  mentioneaza in Contractul de Asistenta Juridica si se achita avocatului in avans.

   In situatia in care avansul destinat cheltuielilor este epuizat, avocatul va comunica clientului necesitatea efectuarii unei noi plati destinate cheltuielilor aferente indeplinirii mandatului acordat avocatului.

   La momentul incheierii activitatii de reprezentare si/sau asistenta juridica, sumele destinate cheltuielilor, care nu au fost utilizate de avocat, vor fi returnate clientului.

  Neplata, de catre client, a sumelor destinate cheltuielilor facute de avocat in beneficiul sau, da dreptul avocatului sa rezilieze de drept Contractul de Asistenta Juridica, fara notificare prealabila.


  
*Lista este orientativa. In functie de natura cauzei, pot interveni si alte cheltuieli.
 

 

                            

                                       ONORARII

 

     Cabinetele de avocatură NICULESCU-GORPIN promovează, Ón vederea stabilirii onorariului, principiul negocierii directe*, care are la bază urmatoarele coordonate:

-  tipul,complexitatea si dificultatea cazului;

- numarul avocatilor ce vor fi implicaţi Ón cauză;
-  conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi
   dificultatea cazului;
- timpul şi volumul de muncă necesar  a fi afectate pentru executarea mandatului primit sau 
   activităţii solicitate de client;
- urgenţa pe care o reclamă cauza;
- situaţia financiară a clientului şi istoricul colaborării cu acesta.


     Modalităţile de plată a onorariului se prezintă Ón urmatoarea structură:

- Onorariu fix;
- Onorariu fix/procentual de rezultat;
- Onorariu per oră;
- Onorariu de succes;
- Abonament lunar;
- Combinaţii ale modalitătilor arătate mai sus.

     Onorariul se percepe Ón baza contractului de asistenţă juridică Óncheiat de Cabinet cu clientul si se plăteşte pe loc, Ón numerar, sau prin transfer bancar, anticipat prestării serviciului avocaţial. 

     Onorariul poate fi convenit in RON, EUR sau USD. In cazul stabilirii onorariului in EUR sau USD, plata poate fi facuta in valuta sau in RON, la cursul oficial de schimb din ziua platii.

    In cazul platii in numerar a onorariului, se elibereaza chitanta pentru toate sumele achitate. In cazul platii prin transfer bancar, Ordinul de Plata emis de client reprezinta dovada achitarii onorariului.  Toate informatiile privind detaliile platii (nr. de cont in RON/EUR/USD) si specificatiile care trebuie inscrise pe Ordinul de Plata vor fi comunicate clientului in timp util.

    In anumite situatii, daca apreciem ca situatia financiara a clientului o impune, putem acorda un numar variabil de esalonari la plata onorariilor, in sistem AVANS + RATE. Transele de plata urmeaza sa fie achitate de client conform graficului specificat in contractul de asistenta juridica.

    Neplata onorariului la datele stabilite in contract da dreptul avocatului sa rezilieze contractul de drept, fara o notificare prealabila.

   Contractul de Asistenta Juridica reprezinta titlu executoriu.                                                   ONORARII pentru OPINII PROFESIONALE     

   Opiniile profesionale solicitate Ón cadrul consultanţei juridice (sau cele cu grad mare de complexitate solicitate prin e-mail sau fax), vor fi transmise clientului  prin poşta rapidă, e-mail, fax, Ón cel mai scurt timp posibil de la primirea prin e-mail/fax a tuturor informaţiilor (eventual documente scanate)  şi istoricul cazului Ón care ne solicitaţi consultanţă, după evaluarea de catre un avocat al nostru a timpului necesar de lucru şi a onorariului de plată, comunicarea acestora către client şi plata efectivă a acestuia.

                                            Pentru persoane juridice

Cabinetele  de Avocat  NICULESCU-GORPIN acopera latura juridica a intregii activitati desfasurate de societatea  dumneavoastra.
Serviciile prestate pot fi:
a. Servicii de asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de orice grad, caz in care onorariul va fi negociat in  functie de natura si complexitatea cauzei.
  Nota : in cazul in care intre noi si societatea dumneavoastra exista deja incheiat in contract de 
    consultanta juridica permanenta, onorariul privind reprezentarea in fata instantei de judecata va fi
    stabilit la o valoare preferentiala.
 
b. Consultanta juridica  permanenta, caz in care onorariul reprezinta o suma fixa platibila luna. 
-    Contract de consultanta STANDARD   -   10 ore/lunar de lucru in beneficial clientului
-    Contract de consultanta PLUS                -   15 ore/lunar de lucru in beneficiul clientului
-    Contract de consultanta BUSINESS       -   20 de ore/lunar de lucru in beneficiul clientului
-    Contract de consultanta BUSINESS 24H - maxim 30 de ore/lunar de lucru in beneficiul clientului.
                                                  (Permite contactarea avocatului inafara programului normal de lucru.)

 

    Pentru detalii suplimentare, vă rugam să ne contactaţi la adresa: office@avocatexpert.ro

 

 

    

*Negocierea nu poate duce la diminuarea onorariului, de orice tip, sub nivelul onorariului de tip orar.